Blackwell Unbound - poradnik

Dodane przez crouschynca dnia 10.06.2013 19:09

Niniejszy poradnik zawiera czynności niezbędne do ukończenia gry, a także kilka dodatkowych. Jako że można zajmować się obiema sprawami jednocześnie, nie wszystkie działania trzeba wykonać w opisanej tu kolejności.

Spis treści:

    W poszukiwaniu nowych zadań
    Duch jazzowego saksofonisty
    Duch kobiety na placu budowy
    Finał

W poszukiwaniu nowych zadań

 • Przełącz się na Joeya.
 • Porozmawiaj z Lauren.
 • Kiedy bohaterowie przestaną rozmawiać i Lauren skończy palić, przełącz się na pannę Blackwell.
 • Otwieramy ekwipunek i przyglądamy się z bliska kartce z potencjalnymi sprawami do zbadania.
 • Klikamy kolejno na dwóch ostatnich, nie przekreślonych przypadkach, opatrzonych nazwami potencjalna sprawa nr 1 i 2.
 • Idziemy do salonu. Podnosimy leżący na ławie aparat fotograficzny, a z kanapy zabieramy dyktafon.
 • W prawej części pomieszczenia możemy przyjrzeć się wiszącemu na ścianie zdjęciu oraz słoikowi z pieniędzmi (półka pod fotografiami). Lauren nie weźmie pieniędzy, ale zasugeruje, że mogą się przydać później.
 • Przy pomocy aparatu możemy zrobić Joeyowi zdjęcie, aby odblokować bonusowy obrazek.
 • Wychodzimy z mieszkania.
Blackwell Unbound poradnik solucja

Duch jazzowego saksofonisty

 • Na mapie wybieramy lokację Roosevelt Island Promenade.
 • Jako Joey, próbujemy porozmawiać z duchem jazzowego saksofonisty, ale nie odniesiemy skutku.
 • Klikamy na saksofonie. Joey pociągnie za instrument, czym zwróci uwagę ducha.
 • Rozmawiamy z duchem muzyka, w wyniku czego zdobędziemy nazwę Johnny Ivory’s.
 • Przełączamy się na Lauren.
 • Jeśli chcemy zdobyć kolejną bonusową fotkę, robimy zdjęcie duchowi saksofonisty.
 • Opuszczamy lokację i wracamy do mieszkania Lauren.
 • Klikamy na książce telefonicznej i wpisujemy hasło Johnny Ivory’s.
 • Próbujemy zadzwonić do klubu jazzowego Johnny Ivory’s, lecz nikt nie podnosi słuchawki.
 • Wychodzimy z mieszkania i wybieramy nową lokację, a konkretnie klub Johnny Ivory’s.
Blackwell Unbound poradnik solucja
 • Robimy zdjęcie pianiście jeżeli zależy nam na zdobyciu nowej bonusowej fotografii.
 • Klikamy na zdjęciach, które wiszą na ścianie po lewo (za pianistą).
 • Kiedy ujrzymy jedną fotografię z bliska, klikamy na wszystkich trzech postaciach ze zdjęcia oraz na plakietce poniżej. Kliknięcie na saksofoniście spowoduje aktualizację notatnika Lauren. Nazwa z plakietki przyda się zaś już wkrótce (Jambalaya Records).
 • Przełączamy się na Joeya i klikamy na nutach pianisty. Notatnik Lauren poszerzy się o pozycję Cecil Sharpe.
 • Przełączamy się na pannę Blackwell i zagadujemy muzyka. Rozmawiamy o wszystkim, co się da (włącznie z tematami z notatnika). Temat zdjęcia poruszamy dwa razy, gdyż za drugim Lauren zapyta o możliwość dostania kopii fotografii. Dwukrotnie pytamy także o saksofonistę z promenady.
 • Jako że Cecil nie dał nam fotki, wyjmujemy aparat i przy jego użyciu fotografujemy zdjęcia na ścianie. Dzięki temu zdobędziemy kopię fotografii zespołu.
 • Wracamy do mieszkania Lauren.
 • Dzwoni telefon. Podnosimy słuchawkę i słuchamy brata Lauren.
 • W książce telefonicznej wpisujemy hasło Jambalaya Records, dzięki czemu zdobędziemy nowy adres.
 • Możemy spróbować zadzwonić do wytwórni Jambalaya Records, ale będzie zajęte.
 • Udajemy się do Jambalaya Records.
 • Otwieramy drzwi i wchodzimy do środka.
Blackwell Unbound poradnik solucja
 • Jeżeli mamy ochotę, możemy pstryknąć fotkę Dwayne’owi. W ten sposób dostaniemy kolejne bonusowe zdjęcie.
 • Rozmawiamy z Dwayne’m na wszystkie możliwe tematy.
 • Pokazujemy mężczyźnie fotografię, którą zrobiliśmy w klubie Johnny’s Ivory. Dwayne powie, iż na zdjęciu jest zespół C Sharps.
 • Otwieramy notatnik, gdzie łączymy tropy Cecil Sharpe oraz C Sharps. Można też połączyć nowo powstały trop z duchem na promenadzie, ale czynność nie zaktualizuje notesu. Lauren tylko stwierdzi, że saksofonista musiał być członkiem C Sharps.
 • Ponownie rozmawiamy z Dwaynem. Wybieramy tematy z notatnika. Klikając na C Sharps and Cecil Sharpe, dowiemy się, że Cecil był liderem zespołu. Kiedy spytamy o ducha na promenadzie, Dwayne przyzna, że kojarzy mężczyznę. Nie zna jednak jego imienia.
 • Idziemy do Johnny Ivory’s.
 • Zagadujemy Cecila. Z notatnika wybieramy najpierw temat o C Sharps i Cecilu. Następnie pytamy o ducha na promenadzie. Dzięki konwersacji dowiemy się o reporterze z gazety New Yorker, a także poznamy imię oraz nazwisko saksofonisty (Isaac Brown).
 • Wracamy do domu.
 • Szukamy w książce telefonicznej hasło New Yorker.
 • Zdobywszy dane gazety, dzwonimy do New Yorkera. Dowiemy się, że interesujący nas dziennikarz nazywa się Joseph Mitchell.
 • Jeśli chcemy, możemy zadzwonić do Jacka, czyli brata Lauren.
 • Wychodzimy z mieszkania i udajemy się do siedziby The New Yorker.
Blackwell Unbound poradnik solucja
 • W rozmowie z Josephem Mitchellem, poruszamy najpierw kwestie spoza notatnika. Następnie otwieramy zeszyt panny Blackwell i pytamy kolejno o reportera oraz Isaaca Browna. Drugą kwestię poruszamy kilka razy. W pewnym momencie Mitchell odmówi podawania kolejnych informacji, ale przynajmniej dowiemy się, że Brown miał siostrę. Wybieramy temat siostry z notatnika, ale nic nie zdziałamy. Po zamknięciu zeszytu, pytamy o możliwość obejrzenia artykułu o Isaacu i wyczerpujemy kolejne kwestie dialogowe, które pojawią się na ekranie.
 • Udajemy się do Johhny Ivory’s.
 • Pytamy Cecila o siostrę Isaaca, co rozłości mężczyznę.
 • Przełączamy się na Joeya i klikamy na Cecilu. Duch wygłosi cenne wskazówki odnośnie pianisty.
 • Przełączamy się na Lauren.
 • Ponownie zagadujemy Cecila. Na początek, poruszamy temat miłości. Następnie otwieramy notatnik. Pytamy o siostrę Isaaca tyle razy, aż wyczerpiemy temat. Kilka razy wybieramy też temat samego Isaaca. Kończąc rozmowę, dowiemy się, że rodzeństwo miało wspólny utwór muzyczny.
 • Kolejny raz rozpoczynamy rozmowę z Cecilem. Pytamy go o duet. Mężczyzna zagra wówczas fragment utworu, który Isaac wykonywał razem z siostrą. W tym momencie używamy dyktafonu na fortepianie, aby nagrać melodię.
 • Udajemy się na promenadę.
 • Rozmawiamy z dziwną staruszką.
 • Używamy dyktafonu na Isaacu, aby odtworzyć mu nagraną melodię.
 • Rozmawiamy z Isaaciem i śledzimy serię rozmów, kończących sprawę saksofonisty.

Duch kobiety na placu budowy

 • Przełączamy się na Joeya i rozmawiamy z Lauren.
 • Jako Lauren, opuszczamy mieszkanie i udajemy się do lokacji 53rd and Lex.
 • Będąc przed zamkniętym placem budowy, przełączamy się na Joeya.
 • Jako duch, przenikamy przez bramę, aby dostać się na teren placu budowy.
 • Zagadujemy ducha kobiety, lecz wszelkie próby kontaktu spełzną na niczym. Kobieta odrzuca naszą obecność póki nie usłyszy pukania do drzwi lub dzwonka.
 • Klikamy na głównej bramie i wybieramy opcję rozmowy z Lauren.
 • Prosimy Lauren o zapukanie do drzwi, co automatycznie rozpocznie rozmowę Joeya z duchem nieznajomej. Dyskutujemy z nią na różne tematy, ale nie dowiemy się nic konkretnego i ona sama przerwie konwersację.
 • Przenikamy przez drzwi przyczepy.
Blackwell Unbound poradnik solucja
 • Wewnątrz przyczepy klikamy prawym przyciskiem myszy na plakat Seagram Realty, aby Joey wygłosił komentarz na temat tej firmy.
 • Klikamy prawym przyciskiem myszy na leżącym na biurku liście (koło lampy), żeby zapoznać się z jego treścią.
 • Kiedy zobaczymy list na ekranie zbliżenia, klikamy lewym przyciskiem na datę, pierwszy i drugi paragraf wiadomości, a także na podpis (Harriet Sherman). Joey skomentuje poszczególne partie listu.
 • Wychodzimy z przyczepy.
 • Klikamy na bramie i wybieramy opcję przejścia przez nią.
 • Przełączamy się na Lauren i wracamy do domu.
 • W książce telefonicznej wpisujemy Harriet Sherman.
 • Znalazłszy numer telefonu do Harriet, dzwonimy do kobiety. Mówimy, że jesteśmy z Seagram Realty. Dzięki temu zdobędziemy jej adres.
 • Zanim wyjdziemy z domu, przypominamy sobie o słoiku z pieniędzmi, który stoi na półce pod zdjęciami, przy drzwiach od mieszkania. Kasa będzie nam potrzebna dla Harriet. Klikamy więc na słoiku, aby zabrać jego zawartość.
 • Opuszczamy mieszkanie i wybieramy nową lokację na mapie, czyli dom Harriet.
 • Kiedy Lauren wręczy Harriet pieniądze, pytamy o wszystko, co się da. Tematy z notatnika przeważnie musimy poruszać kilka razy, bo będziemy zdobywać kolejne informacje. Pytając o ducha na placu budowy, w pewnym momencie w notesie pojawi się nowy wpis (Mavis Wilcox). Ten temat również poruszamy tyle razy, aż Harriet nie będzie miała nic nowego do dodania. Po zamknięciu notatnika, pytamy o rzeczy Mavis. Starsza pani pozwoli zabrać Lauren kopertę z lady po lewo, koło kosza z owocami (panna Blackwell wykona czynność automatycznie).
 • Kończymy rozmowę z Harriet i wracamy do własnego lokum.
 • W ekwipunku otwieramy prawym przyciskiem kopertę od Harriet. Czytamy treść listu i zauważamy nazwisko reportera Mitchella. Kiedy Lauren zacznie oglądać fotografię, klikamy na obu postaciach oraz na napisie Columbia, widniejącym na bluzie chłopaka.
Blackwell Unbound poradnik solucja
 • Zamykamy okno zbliżenia i opuszczamy mieszkanie.
 • Odwiedzamy Josepha Mitchella. Wypytujemy go o Hrabinę, a następnie o Mavis Wilcox. Pytamy tyle razy, aż Joseph nie będzie już miał dla nas nowych informacji. Po zamknięciu notatnika, pytamy o możliwość obejrzenia artykułu na temat Mavis i kończymy rozmowę.
 • Udajemy się na plac budowy.
 • Przełączamy się na Joeya i przenikamy przez bramę.
 • Zagadujemy ducha Mavis. Wybieramy opcję dokładniejszego przesłuchania, po czym przedstawiamy się jako syn kobiety. W ten sposób zdobędziemy imię chłopaka (Sam), a także możliwość zadawania kolejnych pytań. Oczywiście poruszamy wszelkie dostępne kwestie z listy dialogowej u dołu ekranu oraz z notatnika. W wyniku rozmowy poznamy imię i nazwisko ojca Sama (John Durkin).
 • Po zakończeniu konwersacji, wracamy do Lauren.
 • Przełączamy się na pannę Blackwell i udajemy się do naszego mieszkania.
 • Otwieramy notatnik Lauren, gdzie łączymy pozycje Sam i John Durkin. Dziewczyna wywnioskuje, że syn Mavis musi nazywać się Sam Durkin.
 • Szukamy w książce telefonicznej hasła „Sam Durkin”, lecz nic nie znajdziemy.
 • Ponownie klikamy na książce telefonicznej, ale tym razem wpisujemy hasło Columbia (napis z bluzy chłopaka na zdjęciu).
 • Zdobywszy numer do Uniwersytetu Columbia, dzwonimy tam. Pytamy o Sama Durkina.
 • Gdy Sam poprosi nas o podanie numeru mieszkania, pod jakim mieszkała Mavis, wpisujemy 3D.
 • Rozmawiamy z Samem na wszystkie dostępne tematy. Dowiemy się o prezencie, jaki dał matce. Niestety, chłopak nie powie, co dokładnie wręczył Mavis.
 • Ponownie odwiedzamy Josepha Mitchella. Pytamy o Johna i Sama, a także o prezent. Ostatni temat jest najważniejszy, gdyż dowiemy się, że Sam dał Mavis książkę pt. Alicja w Krainie Czarów.
 • Udajemy się na plac budowy, gdzie jako Joey przenikamy przez bramę.
Blackwell Unbound poradnik solucja
 • Rozmawiając z Mavis, pytamy o prezent. Następnie mówimy, że chodzi nam o książkę. Gdy kobieta nie będzie mogła znaleźć podarku, próbujemy powiedzieć prawdę o jej stanie. Zachęcając do przeszukania różnych części domu, wywabimy Mavis do Lauren. Czeka nas seria rozmów, kończących sprawę ducha na placu budowy.

Finał

 • Przełączamy się na Joeya i rozmawiamy z Lauren na wszystkie dostępne tematy. Gdy zostanie poruszany temat połączenia Hrabiny z obiema sprawami, wybieramy Josepha Mitchella. Kiedy Joey spyta zaś o rolę medium, wskazujemy wyzwalanie duchów.
 • Przełączamy się na Lauren i składamy wizytę dziennikarzowi.
 • Rozmawiamy z Josephem na wszystkie tematy. Gdy poruszymy kwestię Hrabiny, dalej ciągniemy konwersację. W końcu mężczyzna postraszy napisaniem artykułu. Każemy mu więc napisać tekst na temat Lauren.
 • Wracamy do lokum panny Blackwell, gdzie przełączamy się na Joeya i rozmawiamy z Lauren.
 • Gdy usłyszymy pukanie do drzwi, przełączamy się na Lauren i wpuszczamy Hrabinę do środka.
 • Po rozmowie ze staruszką, zacznie się szarpanina. Wyjmujemy wówczas z ekwipunku zapalonego papierosa i używamy go na Hrabinie.
 • Kiedy zostaniemy przełączeni na Joeya, stopniowo cofamy się w stronę balkonu. Po każdym oddaleniu, wołamy Hrabinę, by za nami podążyła (jeśli cofniemy się na zbyt dużą odległość, zaczynamy wywabianie staruszki od początku).
 • Gdy Joey będzie za balkonem, a Hrabina przy poręczy, Lauren obudzi się. Jako panna Blackwell, idziemy na balkon, klikamy na starszej pani i oglądamy zakończenie.

Autorka: crouschynca

   

Komentarze


Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
   

Dodaj komentarz


Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
   

Oceny


Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?